Kungälvs sjukhus nyhetsbrev, juni

I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om hur diabetespatienterna lyckats förbättra sina blodsockervärden med hjälp av diabetesteamets idoga arbete, samt om hur gynekologimottagningen och den kirurgiska dagvårdsenheten hittade en ny samarbetsyta till gagn för cancerpatienter.