Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Med ett planstyrt arbetssätt flyter flödena fortare

Akutklinikens verksamhetsutvecklare Anette Johansson och vårdenhetschef Malin Wickelgren.

Kortare väntetider på akuten är ett viktigt mål både för patienter och för personalen som arbetar där. Med hjälp av ett s.k. stream team och planstyrt arbetssätt har akuten nu tagit ytterligare steg på vägen.

Västra Götalandsregionen har ambitiösa mål om att korta väntetiderna inom akutsjukvården och har därför utvecklat en s.k. “akutmodell”, bestående av komponenter som på olika sätt bidrar till att snabba upp flödena. Sedan i augusti har akutkliniken förberett sig för att införa modellen.

Mycket i modellen bygger på att man ska fatta så tidiga beslut som möjligt eftersom det leder till en snabbare handläggningstid för patienten. Besluten gäller dels om patienten ska tas om hand direkt, är i behov av utredning eller beräknas ha en kort handäggning och kunna gå hem efteråt, dels hur själva vårdförloppet kommer att se ut.

– Man ska med andra ord ha en tidig plan för patienten, säger Malin Wickelgren, vårdenhetschef på akutmottagningen. Till exempel vilka prover som ska tas och vad som ska hända beroende på vad proverna visar. Planen ska kommuniceras både till patienten och medarbetarna i teamet så att alla vet vad som händer och planeras.

Stream team bildar eget spår

För att snabba upp flödena har akuten också infört ett s.k. stream team. Teamet består av en läkare och en sjuksköterska som har till uppgift att ta hand om patienter som söker för åkommor vars handläggningstid är relativt snabb.

– Det är patienter som normalt sett fått vänta väldigt länge på akuten, säger Malin. I och med att de patienterna nu tas om hand i ett eget spår snabbar det upp handläggningstiden även för de patienter som är mer högprioriterade.

Ett stream team beräknas kunna ta emot två patienter i timman. Läkaren och sjuksköterskan jobbar hela tiden tillsammans runt patienten.

– När sjuksköterskor och läkare kan arbeta tillsammans på det sättet för det med sig ett stort lärande, vilket gör att många tycker att det är väldigt kul att arbeta i stream team, säger Anette Johansson, verksamhetsutvecklare på kliniken.

Utöver det planstyrda arbetssättet och ett stream team har akuten också bildat ett ambulansteam med en akutläkare i spetsen. När en ambulanspatient är på väg in ska ambulansteamet vara de första som tar emot, så att de övriga teamen inte behöver avbryta sitt arbete.

– Än så länge har vi inte ambulansteamet på plats alla dagar i veckan, men det här kommer att snabba upp omhändertagandet av våra orangeprioriterade patienter, säger Malin. Vi har också lagt om vår bemanning så att vi har akutläkare på plats både på söndag- och måndagkvällar, vilka är våra tyngst belastade tider.

Omedelbara effekter

Det nya arbetssättet sjösattes i mitten av oktober vilket gör att akutmottagningen fortfarande befinner sig i något av en införandefas. Trots detta kan man redan se att det är fler patienter som snabbare kommer till triage, fler patienter som får träffa läkare inom en timma och fler patienter som har en total vistelsetid på akuten som understiger fyra timmar.

Både Anette och Malin konstaterar att entusiasmen och viljan att hitta sätt som kortar ledtiderna är stor bland klinikens medarbetare. Samtidigt har det också blivit än mer tydligt att akutflödet är så mycket mer än det som händer inom akutens väggar:

– För att sjukhuset ska kunna förbättra ledtiderna för dem som söker akut är det jätteviktigt att vi behåller helhetssynen på patientens vårdkedja – akuten, lab, röntgen och vårdavdelningarna är alla betydande delar i den här kedjan, säger Malin.

Senast uppdaterad: 2017-11-21 12:10