Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt sätt att distribuera läkemedel till patienterna

Slutenvårdsdos medicin

Nu under våren inför Kungälvs sjukhus slutenvårdsdos, ett nytt system för att distribuera läkemedel till patienterna. Detta kommer att öka patientsäkerheten. Jenny Rydell, apotekare på Sjukhusapoteket VGR Kungälv, förklarar vad slutenvårdsdos är och hur det fungerar.

Vad är slutenvårdsdos?

Slutenvårdsdos innebär att läkemedel till en patient paketeras maskinellt för ett dygn i taget, och levereras i påsar som är märkta med patientens namn och personnummer, vad det är för läkemedel och vilken tid det ska tas.

Varför införs det?

Det tyngsta skälet är att öka patientsäkerheten, bland annat genom att risken för felplock av mediciner minskar.

En följdeffekt är också att systemet frigör mer tid för patientnära arbete för sjuksköterskorna, som inte behöver lägga lika mycket tid på iordningställande av läkemedel som idag. Det förbättrar även arbetsmiljön för sköterskorna.

En annan fördel med slutenvårdsdos är att patienten blir mer delaktig – tanken är att dospåsarna ska ända ut till patienten som då kan se vilka läkemedel det är och att de är till rätt person.

Hur ser processen med slutenvårdsdos ut?

Läkaren ordinerar läkemedel i det vanliga systemet, där hen kan se vilka läkemedel som kan fås i påsar. Sedan gör farmaceuterna på Sjukhusapoteket en kontroll för att till exempel se att doseringar blir rätt och att olika läkemedel fungerar ihop. När farmaceuten godkänt ordinationen skickas den vidare till dosmaskinen, där läkemedlen dosförpackas i påsar.

Efter detta levereras dospåsarna till avdelningarna på sjukhuset, där de iordningställs av sjuksköterskor som kontrollerar dem mot läkarens ordination. Eftersom det bara finns ett sorts läkemedel per påse blir det enkelt för sjuksköterskorna att ta bort en medicin som blir utsatt.

Vilka läkemedel kan paketeras i dosmaskin?

Drygt 300 av de mest använda läkemedlen ingår i systemet. Det handlar bara om tabletter och kapslar som har brytningstillstånd, det vill säga läkemedlen får lov att förvaras utanför förpackningen. De får till exempel inte vara fukt- eller ljuskänsliga. Ingen cytostatika kommer i slutenvårdsdos, och bara ett fåtal antibiotika.

När införs slutenvårdsdos på Kungälvs sjukhus?

Planen är att den första avdelningen börjar den 29 april och att alla avdelningarna på sjukhuset har infört slutenvårdsdos i början av juni.

Senast uppdaterad: 2019-04-04 14:04