Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Standardisering ska ge snabbare återhämtning och färre komplikationer

Ida Söderlund, Malte Norström, Heléne Ambjörnson och Lena-Pia Dahlin Fritioff är alla engagerade i införandet av ERAS på Kungälvs sjukhus.

Snabbare återhämtning och färre komplikationer – det är målet när det s.k. ERAS-konceptet införs för patienter som ska genomgå en tjocktarmsoperation.

Varje år opereras på sjukhuset ett 80-tal patienter för någon form av sjukdom i tjocktarmen – oftast cancer, men även andra sjukdomar. En tjocktarmsoperation har länge ansetts som mycket krävande för patienten och gjort att eftervården på sjukhuset fortgått i ca 7–8 dagar. Under hösten beslutade emellertid kirurg-/ortopedkliniken och anestesi-/intensivvårdskliniken att påbörja införandet av ERAS, ett standardiserat sätt att behandla och omhänderta patienter med kirurgisk sjukdom, vilket på många håll resulterat i betydligt snabbare återhämtning.

– I dag ser momenten i vårdkedjan lite olika ut beroende på vilken läkare som behandlar patienten, säger Malte Norström, överläkare på kirurg-/ortopedkliniken. Men om man standardiserar vårdkedjan har det visat sig leda till färre komplikationer och kortare vårdtider.

Upp ur sängläget

Tidig mobilisering är ett av elementen i ERAS-konceptet. Att komma upp ur sängläget motverkar komplikationer såsom lunginflammation och proppbildning.

– I dag kommer patienterna kanske inte upp ur sängen förrän dag två efter operationen, säger Ida Söderlund, undersköterska på avdelning 2. Nu blir målet att de ska vara uppe i minst sex timmar redan första dagen efter operationen.

En viktig pusselbit för att det ska fungera är att både patienter och personal är väl förtrogna med vad som förväntas och hur rehabiliteringen går till, vilket innebär att man kommer att lägga mycket kraft på att patienterna är välinformerade om vårdförloppet redan innan de kommer till operationen.

Andra förändringar som ERAS för med sig handlar till exempel om att låta patienterna äta och dricka till ganska nära inpå operationen, samt att byta ut morfin som smärtlindring till förmån för andra preparat. Båda förändringarna har betydelse för att snabbare aktivera tarmen efter operationen.

Nytt tänk och nya prioriteringar

För att införa arbetssättet har man bildat en arbetsgrupp med ett 15-tal deltagare. En mindre konstellation ur gruppen deltar i ett utbildningsprogram som företaget Encare utvecklat, vilket innebär att man får vägledning i vilka förberedelser som behöver göras och hur man sedan inför arbetssättet.

– Det krävs att alla i vårdkedjan känner till arbetssättet och följer det, säger Lena-Pia Dahlin Fritioff, sjuksköterska på avdelning 2. Som personal behöver vi komma in i ett nytt tänk och i vissa fall prioritera om mot hur vi gör i dag.

– Jag tror att standardiseringen kommer att göra det tydligare för alla, säger Heléne Ambjörnson, dietist på kirurg-/ortopedmottagningen.

Patientfokuserat arbetssätt

Just nu är man i full gång med att kartlägga vårdförloppet för ett 50-tal patienter för att se hur pass väl man i dag matchar momenten enligt ERAS och var man behöver göra förändringar.

– Före sommaren tror jag att vi ska kunna pröva att ta hand om en patient enligt ERAS, säger Malte Norström. Däremot dröjer det nog till efter sommaren innan vi kan arbeta rutinmässigt på det här sättet.

I Sverige arbetar många kliniker med ERAS; erfarenheterna visar att vårdtiderna på sina håll har kunnat kortas till ca tre dygn. Dessutom har antalet komplikationer minskat:

– Det här är ett patientfokuserat arbetssätt – patienten ska inte drabbas av komplikationer, säger Malte. Dessutom är allvarliga komplikationer dyra för sjukvården, så det är även motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv.

Enhanced recovery after surgery (ERAS)

  • ERAS är ett standardiserat sätt att ta hand om patienter som ska genomgå t.ex. tarmkirurgi.
  • Konceptet utvecklades på 90-talet.
  • ERAS innehåller ca 20 standardiserade moment under vårdförloppet.
  • Alla delar i förloppet registreras och dokumenteras.
Senast uppdaterad: 2017-05-08 13:44