Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stor nöjdhet när patienterna tycker till om akuten

I höstas kunde patienter som besökt sjukhusets akutmottagning ge sina omdömen i den nationella patientenkäten. Drygt 40 procent tog chansen (vilket var något fler än riksgenomsnittet för andelen svarande) och sammantaget fick akuten en högre andel positiva svar jämfört med riksgenomsnittet på samtliga områden.

Patientenkäten består av ett knippe frågor som vägs samman i sju olika områden: emotionellt stöd, information/kunskap, delaktighet/involvering, kontinuitet/koordinering, tillgänglighet, respekt/bemötande och helhetsintryck.

Stor nöjdhet med bemötandet

Resultatet är överlag mycket positivt, men de områden där patientnöjdheten var som störst gällde kontakten med och bemötandet av personalen. Fler än 90 procent av de svarande kände att de blev bemötta med medkänsla och omsorg samt med respekt och värdighet oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion, sexuell läggning etc. 92 procent ansåg också att de fick svar som de förstod när de ställde frågor.

Även helhetsintrycket avspeglar det positiva omdömet. Man ansåg sig vara väl omhändertagen och trygg under besöket på akuten, samt att det var rent i lokalerna.

Mer information om väntetiderna önskas

Störst förbättringspotential syns vad gäller information om väntetid och varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande den egna sjukdomen/hälsotillståndet.

Vad är mest glädjande med resultatet?

– Att de sökande, trots kända väntetider, är så nöjda med personalens insatser, säger Najmy Olsson, verksamhetschef på akutkliniken. Resultatet visar på var och ens avgörande betydelse och delas av alla professioner på akuten, inklusive de enheter som medverkar på olika sätt till ett bra omhändertagande. Det är ett gott resultat även för Kungälvs sjukhus.

Patienternas omdöme om akutmottagningen följer mönstret på riks- och VGR-nivå, men nöjdheten är generellt lite större på samtliga områden. Då det är ett nytt undersökningsföretag som gör patientenkäten är resultatet inte jämförbart med patientenkäterna från tidigare år.

Senast uppdaterad: 2017-02-07 15:21