Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stroke-teamet prisas för pärm

Arbetsterapeuten Kerstin Norvell står utomhus framför grönska med strokepärmen i famnen
"Det känns jätteroligt att den uppmärksammas. Vi jobbar ständigt med att utveckla strokepärmen och vill gärna få respons från olika håll", säger Kerstin Norvell, arbetsterapeut på Kungälvs sjukhus.

Utveckling som väsentligt förbättrar situationen för patienten – ibland kan det handla om något så enkelt som en pärm. Så är fallet med ”strokepärmen” som ges till alla som får en strokediagnos på Kungälvs sjukhus. I maj fick stroketeamet på sjukhuset pris för bästa förbättringsarbete inom stroke i regionen.

En person som är i kris kan ha svårt att ta till sig information. Det problemet är inte minst tydligt för den vårdpersonal på Kungälvs sjukhus som har hand om de patienter som insjuknar i stroke.

– Det är svårt att ta till sig information när man kommer in akut till sjukhuset, både för patienten själv och för anhöriga. Vårt mål är att försöka få patienterna välinformerade, men får ofta till oss att patienters och anhörigas upplevelse är att nästan ingen information givits, säger Kerstin Norvell, arbetsterapeut på Kungälvs sjukhus.

2016 började hon och några andra medarbetare från sjukhuset att jobba tillsammans med företrädare för kommun och primärvård i ett gemensamt program för jämlik strokevård. Informationsfrågan var något man snabbt identifierade som ett gemensamt utvecklingsområde.

När vi samlades tillsammans från flera olika professioner såg vi att vi hade ett gemensamt tänk kring att vi måste hjälpa patienten med att samla informationen, så att det hela tiden går att gå tillbaka och se vilken vård som givits och vad som sagts.

Mer sammanhållen vård

Att samla informationen skriftligt i en pärm som patienten får med sig från sjukhuset är inte bara ett stöd och en trygghet för patienten och anhöriga, utan också en hjälp för det kommunala rehab-teamet.

När patienterna kommer till dem utan pärm är det inte alltid de kan återge hur vården på sjukhuset varit. Nu kan alla arbeta utifrån den rehabiliteringsplan som sitter i pärmen, vilket gör att vården av strokepatienterna blir mer jämlik.

På det här sättet får vi sammanhållen vård, stöd och rehabilitering genom hela vårdkedjan, säger Kerstin Norvell.

Info till både patient och anhöriga

Innehållet i pärmen är samlat under ett antal rubriker, bland annat vård- och läkemedelsberättelse, rehabiliteringsplan, träningsprogram och stöd till anhöriga. Det finns också information om utbildning man kan gå som patient, för att få vägledning i hur man kan leva efter en stroke.

Alternativa färdsätt är också viktigt att informera om, eftersom patienten har körförbud i tre månader efter en stroke.

Det kan ställa till det för personer som bor ensamma eller med partner som inte har körkort, särskilt om man bor på landet. Det gäller att informationen om vilka alternativ som finns går fram, så att man inte tänker ”jag ska bara köra till affären” och tar bilen i alla fall.

All information måste vara kort och koncis, eftersom hjärnan efter en stroke inte klarar av att ta emot så mycket information på en gång.

Under ständig utveckling

I maj samlades alla stroketeam i Västra Götalandsregionen för att redovisa sina förbättringsarbeten för varandra. Då fick teamet från Kungälvs sjukhus ta emot priset för bästa förbättringsarbete för just strokepärmen.

Det känns jätteroligt att den uppmärksammas. Vi jobbar ständigt med att utveckla pärmen och vill gärna få respons från olika håll, så att vi ser om det är något vi behöver lägga till eller ändra för att informationen till patient och anhöriga ska bli så bra som möjligt.

Senast uppdaterad: 2019-05-28 11:07