Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mer vård på patientens hemmaplan

Sjuksköterska tar blodtryck på patient i dennes hem

– Vissa tror att ju mer sjukhusvård desto bättre, men det stämmer inte. Det innebär tvärtom fler risker och är dyrt. Om patienter mår bättre av vård hemma, så är det där vi ska hjälpa dem. Det säger Margrethe Tönder, verksamhetschef på Geriatrik och rehabilitering på Kungälvs sjukhus.

Mobil närvård är ett av recepten när sjukhusen inom Västra Götalandsregionen tar sig an framtidens utmaningar, inte minst vad gäller den allt större andelen äldre inom befolkningen. Kungälvs sjukhus har en lång tradition av att erbjuda avancerad vård i hemmet – det mobila palliativa teamet, som vårdar patienter i livets slutskede, har funnits i elva år. Under den tiden har teamet identifierat ett större behov av avancerad vård i hemmet, inte bara för cancerpatienter eller palliativa patienter.

Vi har sett att patienter med många olika sjukdomar och kroniska diagnoser hade kunnat behandlas bättre i sina hem, med mindre risker för till exempel infektioner jämfört med att vara inlagd på sjukhus, där de vårdas tillsammans med många andra patienter, säger Margrethe Tönder.

Slipper åka fram och tillbaka

Kungälvs sjukhus var också bland de första att hänga på när utvecklingen av närsjukvårdsteam, som brukar förkortas NSVT, drog igång för några år sedan. Här är just tanken att underlätta vården av framför allt de mest sjuka äldre patienterna, men också av personer med många olika sjukdomar oavsett ålder  som slipper att åka fram och tillbaka mellan hem och sjukhus.

Att kunna ge vård i hemmet innebär att vi också kan göra en bättre plan för kommande försämringar. Det är lättare att jobba förebyggande när vi kan göra upp en plan för proaktiva åtgärder tillsammans med personen direkt när vi träffas i dennes hem.

Kortar vårdtiderna på sjukhus

Även kommunikationen med hemsjukvården och hemtjänsten blir lättare – NSVT-satsningen bygger på ett nära samarbete med både kommun och primärvård. Detta kortar vårdtiderna på sjukhuset, eftersom personalen som skriver ut patienten vet att det direkt finns någon som fångar upp hen, menar Margrethe Tönder.

Traditionellt så har vi skrivit ut dessa patienter med remiss till primär- och hemsjukvård för uppföljning, men har inte alltid vågat göra det för att vi inte varit säkra på att de genast tar vid. När vi direkt kan säga ”vi kommer hem till dig den här veckan” blir det en trygghet både för patienten och sjuksköterskor och läkare som skriver ut.

Hemrehab för stroke

Förutom minskad infektionsrisk, innebär vård i hemmet andra fördelar jämfört med slutenvård på sjukhusavdelning. Bland annat minskar även riskerna för förvirring och fallskador. Detta märks inte minst inom ett annat område där Kungälvs sjukhus har en god tradition av vård i hemmet, nämligen stroke-avdelningens hemrehabilitering. Deras mobila team har funnits i fem år.

Vården blir mer personcentrerad och det blir en bättre rehabilitering – om man ska träna att gå i trappa så är det den i vardagen som är viktigast att kunna hantera, inte sjukhustrappan.

Hemrehab-teamet kan även göra en bättre helhetsbedömning av risker och säkerställa att patienten har rätt medicinburkar hemma. Dessutom blir blodtrycksvärdena mer tillförlitliga, eftersom patienten upplever vårdsituationen som lugnare och tryggare på hemmaplan.

Det är också ofta lättare att fånga in närstående i diskussionerna, säger Margrethe Tönder.

Andelen strokepatienter som fått hemrehabilitering efter utskrivning från akutvård är avsevärt större på Kungälvs sjukhus jämfört med både snittet i övriga regionen och riket i stort. De senaste fyra åren har andelen på Kungälv legat mellan 42 och 52 procent, medan rikssnittet legat på 10 till 12 procent.

Samarbete mellan mobila team

Tanken framöver på Kungälvs sjukhus är att alla dess mobila team ska jobba nära varandra, och kunna ta hjälp av varandras expertis vid behov. Just nu finns inget närsjukvårdsteam i verksamhet, men ambitionen är att det ska finnas personal på plats för att köra igång för fullt igen i höst.

Det är angeläget för oss att bygga upp närsjukvårdsteamet igen och göra det robust så att det blir bestående – vi har själva sett att det ger god effekt och det är ett arbetssätt som utökas överallt. Sahlgrenska har till exempel några team idag och tänker sig att ha 12 till 15 stycken i framtiden, säger Margrethe Tönder.

Senast uppdaterad: 2019-05-07 09:36