"Varje dag har jag lärt mig något nytt och känt mig stolt"

Mette Forberg sjuksköterskestudent VFU
Sjuksköterska redo att flyga ur boet! Mette Forberg har precis avslutat sin sista verksamhetsförlagda praktik på Kungälvs sjukhus.

Under våren 2019 har Mette Forberg gjort sin sista verksamhetsförlagda praktik, VFU, på Kungälvs sjukhus. Här berättar hon om hur hon upplevt sin praktik.

Hallå där Mette! 

Nu har du precis avslutat din sista VFU i din utbildning till sjuksköterska. Hur har du haft det?

– Min sista praktik här har varit den bästa jag har haft hittills i utbildningen, den praktik där jag har lärt mig mest. Jag har varit på Strokeenheten och har trivts superbra. En stor del av att det varit så bra är personalen; det har varit en familjär känsla och jag har fått komma in i gänget. Som student är du ju lite utanför, men de har sett till att jag har fått vara en i gänget.

– Sen så är det en intressant patientgrupp, för de ligger ju inne i alla fall en vecka och då hinner man lära sig mycket om patienten och sjukdomar kring stroke. För mig har det varit en utmärkt, lärorik praktik eftersom det finns så mycket att lära om stroke. Personalen på avdelningen har varit en stor del av att praktiken varit så här bra och lärorik.

Inför din VFU här, hur tänkte du då?

– Jag var väldigt nervös och tänkte att det skulle förväntas så mycket av mig nu när jag går termin 6. Jag hade inte varit ute på sjukhus sedan termin 2, så jag förberedde mig ganska mycket inför min praktik. Det gav mig mycket att jag förberedde mig på småsaker, och så läste jag på lite om stroke eftersom jag visste att jag skulle vara på en strokeavdelning.

– Det blev jättebra, men det är tufft. Samtidigt som vi gör sista praktiken har vi ett stort nationellt prov, NKSE, på allt vi lärt oss de här åren. Jag brukar säga att det är som att ta körkortet som sjuksköterska. Provet är samtidigt som vi under praktiken blir bedömda rent praktiskt; vi ska ta ansvar för en patient själva under tre timmar, vilket vi bedöms på.

Hur blev din VFU nu när du kan blicka tillbaka?

– Jag tyckte att det blev jättebra, jag har på riktigt fått hela min utbildning att falla på plats. Under utbildningen har jag fått en massa pusselbitar och under praktiken kunde jag lägga pusslet – det var nu under praktiken jag förstod själva yrket, hur allt funkade. Jag kan förstå hela vårdkedjan nu, så det känns jättebra.

Vad är viktigt för oss på Kungälvs sjukhus att tänka på för att praktiken ska bli bra?

– Jag tror att det är viktigt att tänka på att alla studenter är väldigt nervösa, jag tror inte att jag är den enda. Att hjälpa oss att bryta nervositeten ganska snabbt, så att jag som student inte ska känna pressen som kanske egentligen ändå inte existerar.

– Det viktigaste tror jag är, eftersom det var så betydelsefullt för mig, att känna att man är en i gänget. Man är ju trots allt här i nio veckor och att känna sig lite utanför i nio veckor skulle vara tufft. Det gav mig en trygghet att jag blev så väl mottagen. Det är trygghet som man söker, för det kan vara ett läskigt yrke – vi har ju så mycket ansvar som sjuksköterska. Ett gott mottagande är a och o. När man känner stöd från folk omkring sig både lär man sig mer och vågar mer.

Vi är glada för att du fick den positiva upplevelsen här hos oss under din praktik. Hur känner du nu när du ska ut i arbetslivet? 

– Det känns bra – för några veckor sedan hade det känts väldigt nervöst, men nu känner jag att jag fått en grund att stå på. Ingen är ju egentligen någonsin helt klar som sjuksköterska i sitt liv, det är så många olika kompetensområden. Men jag har fått en väldigt bra grund härifrån Kungälvs sjukhus som gör att jag ändå kan känna att jag står stabilt; jag har fått ett par bra skor liksom. Men självklart är jag lite nervös nu för att vara på egen hand.

Vad har du för förhoppningar på din kommande arbetsgivare?

– Jag hoppas att jag blir sedd som en nyutexaminerad sjuksköterska och att mina kollegor respekterar det och tänker att de vill hjälpa mig som ny. Att alla som jobbar med mig ska se sig själva som mentorer, för annars kan jag inte utvecklas och klara yrket.

Är det något som betytt lite extra för dig under praktiktiden?

– Det är såklart vissa patienter som har fastnat, men jag tror faktiskt att varje dag varit lite av en upplevelse för mig. Varje dag har jag lärt mig något nytt och känt mig stolt över något jag klarat av. Det är inget specifikt, men jag kände många gånger att jag varit med om speciella händelser. Det jag kommer ta med mig är hur roligt jag har haft – det känns inte som ett jobb, utan mer som ett intresse.