Nya Kungälvs sjukhus

Korta fakta

Kungälvs sjukhus byggs till med helt nya vårdavdelningar och de befintliga vårdavdelningarna byggs successivt om till nya mottagningslokaler.

  • Totalt 10 nya vårdavdelningar byggs för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik.
  • Sjukhuset kommer att ha 280 vårdplatser för somatisk vård.
  • Patienterna kommer att vårdas i enkelrum.
  • Sjukhusets befintliga vårdavdelningar byggs om till nya mottagningslokaler.
  • Vårdbyggnaden kommer att färdigställas 2019/2020.
  • Beräknad kostnad för vårdbyggnaden är 1 015 000 000 kronor.
  • Projektet drivs av Kungälvs sjukhus och Västfastigheter.
  • Vårdbyggnaden har ritats av Sweco och Aart architects.
  • Skanska är upphandlad byggentreprenör för projektet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2017-12-07 16:19