Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Till- och ombyggnad i flera steg

Under flera år framöver byggs Kungälvs sjukhus om i olika steg. Sjukhuset expanderar med nya tillbyggnader, samtidigt som gamla lokaler renoveras.

Nya operationssalar

Det första steget i om- och tillbyggnaden av Kungälvs sjukhus genomfördes 2010–2012, då sjukhuset byggdes till med en ny ambulanshall, nya lokaler för intensivvårdsavdelningen, nya operationssalar samt en ny sterilcentral. Den befintliga operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen renoverades.

Ny vårdbyggnad för somatisk vård

I augusti 2016 togs det första spadtaget till en ny vårdbyggnad för sjukhusets somatiska vårdavdelningar (10 vårdavdelningar, ca 32 000 m2). Denna färdigställs etappvis under 2019 och 2020, med inflyttning i slutet av 2019 respektive slutet av 2020. I samband med detta byggs också en ny reservkraftbyggnad. Denna blev klar våren 2019.

Utvecklingen fortsätter

Ytterligare till- och ombyggnader är planerade, men är ännu inte tidsbestämda eller beslutade:

  • De gamla vårdavdelningarna byggs om till nya mottagningar.
  • Nya lokaler för sjukhusköket och godsmottagningen.
  • Huvudentrén byggs om och utökas. Laboratoriemedicin får rymligare och bättre lokaler.
  • Ny byggnad för bl.a. radiologi.
  • Nya lokaler för bl.a. akuten och psykiatrin.
Senast uppdaterad: 2017-01-05 09:23