Vården och patientrummen

De nya vårdavdelningarna utformas med fokus på patientens vård och integritet.

Alla inneliggande patienter kommer att ha ett eget rum med tillhörande toalett-/duschrum. På så sätt ökas patientsäkerheten och risken för smittspridning minskar.

Enkelrummen gör det möjligt för patienten att prata ostört med personalen, vilket gör att integriteten värnas. Det gör också att patienterna kan vara delaktiga i sin vård på ett bättre sätt. Fler undersökningar och behandlingar kan utföras inne på patientrummet.

Varje patientrum kommer att ha stora fönster med fina ljusinsläpp. Från sängplatsen kommer man att kunna blicka ut mot naturen.

På rummen kommer det också att finnas möjlighet för närstående att övernatta.