Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Styrelsen, som är gemensam för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, har sju ledamöter och tre ersättare. Styrelsen är vald av regionfullmäktige för mandatperioden 2015–2018.

Styrelsens reglemente

I reglementet beskrivs hälso- och sjukvårdens organisation, styrelsens sammansättning och mandattid, styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter m.m.

Styrelsens arbete

Arbetsordningen beskriver styrelsens arbetsformer, till exempel sammanträden, vilka ärenden som ska behandlas, presidiets sammansättning och uppgifter.

Frågor som styrelsen handlägger är bland annat:

 • överenskommelser med beställarna,
 • budget,
 • policyer,
 • bokslut, delårsbokslut,
 • investeringsbudget,
 • verksamhetsplaner samt
 • långsiktiga strategiska frågor och utvecklingsfrågor.

Till styrelsens sammanträden kallas:

 • ledamöter och ersättare,
 • sjukhusdirektör och chefläkare från Kungälvs sjukhus,
 • sjukhusdirektör och chefläkare från Frölunda Specialistsjukhus, samt
 • personalföreträdare för arbetstagarorganisationerna.

Utöver dessa kan andra personer adjungeras till sammanträdet beroende på vilka frågor som ska behandlas.

Båda sjukhusen har egna frågor på dagordningen med närvaro av sina egna representanter. Gemensamma frågor, till exempel regionövergripande remisser som ska besvaras, hanteras i en gemensam del av sammanträdet.

Kontakt

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Sekreterare
Ann-Charlotte Skåreby
Tfn 0724-51 43 49
E-post: ks.fss.styrelsen@vgregion.se

Adress
Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Kungälvs sjukhus
442 83 Kungälv

Mötestider


Senast uppdaterad: 2019-01-08 14:19