Analyslista

Prioritet anger hur snabbt det är möjligt att få provsvaret, efter provets ankomst till lab.

Om två prioriteter anges avses akut respektive rutinbeställning.

1 = minut - timmar
2 = < 1 dygn
3 = 1 -3 dygn
4 = < 1 vecka
5 = 1 - 2 veckor
6 = analys hos annat laboratorium

Analyser med prioritet 1 kan akutbeställas. Märk då även röret med AKUT-etikett. Önskas akut analys på en komponent med annan prioritet, måste laboratoriet (eller jourhavande laboratorieläkare) kontaktas. 

Helgprover eller veckoslutsprover med önskemål om svar under helgen beställs och märks med AKUT-etikett.

Sökresultat

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

W

X

Y Z

Å

Ä

Ö
A
AMH
B
BAS
Bly
C
CFU
D
E
EGL
ETG
F
FLC
FLC
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
Q
R
S
T
U
V
Y
Z
Ö
Senast uppdaterad: 2019-05-15 05:55