CRP Snabb, B-

System

Helblod

Synonym

CRP Quikread, Snabb CRP, Strokepatient, Trombolys, Rädda
hjärnan
 

Remiss

Elektronisk remiss

Provtagning

Rör med Ljusgrön/gul propp; Li-hep med gel 

Analyseras endast på Strokepatienter och endast när övriga strokeprover (B-Krea,
B-Hb, B-Glu) är beställda. B-CRP går även att ta i EDTA rör.

Avd/mott tar ett separat Li-heparinrör med gel, på etiketten är strokeanalyserna angivna (obs
att B-CRP Snabb skrivs för närvarande ut på etikett för EDTA rör tillsammans med
hematologiproverna). Beställning görs elektroniskt. 

Referensintervall

< 5 mg/L

Storhet och enhet

mg/L

Mätprincip

Immunoturbidimetrisk 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33