Etanol, P-

System

Plasma

Synonym

Et, C2H5OH 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp
 • Röret ska fyllas helt och förvaras väl slutet, höll ej av och låt korken vara
  på. Desinficera inte huden med sprit.
 • Komplettering kan endast göras inom 3h efter ankomsttids registrering på
  laboratoriet
 •  Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 2 veckor 20-25 °C
  - 6 månader 4-8 °C
  -  6 månader -20 °C
  - rör som förvaras >48 timmar eller vid -20 °C ska vara avpipetterade

Referensintervall

Ej tillämpbart

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU01992

Prioritet

Akut, Rutin

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33