Etanol, u-

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

10 mL urin i plaströr.

Referensintervall

Normalt ej påvisbart  (< 3 mmol/L)

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Gaskromatografi 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2,3

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33