Flödescytometri (FACS)

Mer information

Benmärg - Immunofenotyp

B - Immunofenotyp

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33