Glukos, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Synonym

Glu, Socker, Glukos i cerebrospinalvätska/Likvor/csv 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Om fler analyser tas samtidigt se provtagning för Csv-Celler
  • Cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med konisk botten och skruvpropp.
  • Provtagning för P-Glukos skall ske i samband med spinalpunktionen.
  • Tidpunkten för provtagning ska anges på remissen och på röret.
  • Proverna transporteras omedelbart till lab.

Referensintervall

Inget referensintervall men kommentar på svaret ">60% av P-Glukos"

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU02190

Prioritet

Akut, Rutin

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33