Glukosbelastning-barn, fPt-

System

Patient

Synonym

Glukosomsättning, oral 1-dos

Remiss

Konsultation

Provtagning

  • Patienten skall vara fastande från kl 22 kvällen före belastningen. Endast vatten i måttliga mängder får intas efter denna tidpunkt.  Avstå från nikotin- och koffeinintag, kroppsansträngning och stress på morgonen tills belastningen är färdig.
  • Prov för P-Glukos (rör med grå/vit propp) tas strax före (0-prov) samt 1½h (1½h-prov) och 2h (2h-prov) efter tillförsel av glukoslösning. Anteckna tid för provtagning på rör och remiss.
  • Obs! undersökningen kan inte utföras vid pågående infektion.
  • Obs! undersökningen är kontraindicerad för patienter som är gastric-bypass opererad.
  • Undersökningen kan utföras på resp. vårdenhet eller beställas på Klin kem lab. Alingsås ankn. 6320, Borås ankn. 1876,  Skene ankn. 9245.
  • Remiss skickas till aktuellt laboratorium. Varifrån kallelse och förhållningssätt inför belastningen skickas till patienten.

Referensintervall

Venprov

Typ Koncentration
Normal glukostolerans
0-prov <= 6,3 mmol/L
120min-prov <= 7,7 mmol/L
Nedsatt glukostolerans
0-prov 6,4 - 6,9 mmol/L
120min-prov 7,8 - 11,0 mmol/L
Diabetes mellitus
0-prov >= 7,0 mmol/L
90min-prov >= 11,1 mmol/L
120min-prov >= 11,1 mmol/L

Kapillärprov

Typ Koncentration
Normal glukostolerans
0-prov <= 6,3 mmol/L
120 min-prov <= 8,8 mmol/L
Nedsatt glukostolerans
0-prov 6,4 - 6,9 mmol/L
120 min-prov 8,9 - 12,1 mmol/L
Diabetes mellitus
0-prov >= 7,0 mmol/L
90 min-prov >= 12,2 mmol/L
120 min-prov >= 12,2 mmol/L

 
För diagnos av diabetes mellitus krävs att glukosvärdet för 120min-provet och även 90min-provet är >= 11,1 mmol/L (venös provtagning) respektive >= 12,2 mmol/L (kapillär provtagning).

Storhet och enhet

Uttryckes genom P-glukos, substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

  • Glukosbelastningsdryck Gluco 75, 200mL. Beställs från marknadsplatsen.
  • Beräkning av glukosmängd för barn som väger <43 kg:
  • 1,75 g Glukos/kg kroppsvikt (upp till 75g).
  • 1mL Glukosbelastningsdryck citron Gluco 75 innehåller 0,375 gram glukos.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3,5

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33