Hemoglobin, F- (hemoccult)

System

Faeces

Synonym

Hemoglobin kvalitativt i faeces, Hemocult II, Hb

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Hemoccult kit med testkort, inkl bruksanvisning, rekv från Marknadsplatsen.
  • Klicka här för Patientinstruktion, F-Hb
  • Prov lämnas från tre på varandra följande avföringar. (En remiss/prov)
  • Testkorten lämnas till laboratoriet i medföljande påse (senast inom en vecka).

Referensintervall

0 arb enh

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0-2).

Mätprincip

Kvalitativ metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Rutin

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33