IgE, specifikt, s-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.
Här beskrivs vad som ingår i panelerna.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Beställningar utanför vårt sortiment skickas  av oss till annat LAB.

Minsta volym

  • Minsta provmängd är 150 µL serum för första allergenet.
  • Tillkommande allergen kräver 50 µL/allergen.

Referensintervall

Typ   Koncentration   Förklaring
Klass 0   < 0,35 kU/L   negativ, ej mätbar
Klass 1   0,35 - 0,70 kU/L   låga nivåer
Klass 2   0,7 - 3,5 kU/L   moderata nivåer
Klass 3   3,5 - 17,5 kU/L   höga nivåer
Klass 4   17,5 - 52,5 kU/L   mycket höga nivåer
Klass 5   52,5 - 100 kU/L   mycket höga nivåer
Klass 6   > 100 kU/L   mycket höga nivåer

Storhet och enhet

Allergiklass,  (0 - 6, ( < 0,35 - > 100 kU/L) )

Mätprincip

Immunokemisk

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33