Immunofenotyp, benmärg-

System

Benmärg

Remiss

Remiss 2

Provtagning

  • 1 mL benmärgsaspirat i vardera två 5 mL EDTA-rör, lila/svart propp, innehållande 1 mL fysiologisk koksaltlösning.
  • Laboratoriet bör kontaktas före provtagningen (ankn 1866 alt 2980).
  • Provet skall förvaras i rumstemperatur.
  • Hållbart 24 h.

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Antalsfraktion (procent)

Mätprincip

Flödescytometrisk immunofluorescens 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33