Koldioxid, P-

System

Plasma

Synonym

Totalkolsyra, CO2      

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Minimera luftexponering. Efter avkorkning sjunker bikarbonatkoncentrationen med upp till 6 mmol/L under den första timmen.

  •  

    Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.

  • Försluten avhälld plasma är hållbar 7 dygn i kyl.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - 7 dagar      17 - 26 mmol/L 
7 dagar - 1 mån   17 - 27 mmol/L 
1 - 6 mån      17 - 29 mmol/L 
6 mån - 1 år      18 - 29 mmol/L 
1 - 18 år      20 - 28 mmol/L 
> 18 år   23 - 32 mmol/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 - 7 dagar      17 - 26 mmol/L 
7 dagar - 1 mån   17 - 27 mmol/L 
1 - 6 mån      17 - 29 mmol/L 
6 mån - 1 år      18 - 29 mmol/L 
1 - 18 år      20 - 28 mmol/L 
> 18 år   25 - 32 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33