Kleihauer Betkes test

System

Helblod

Remiss

Remiss 2

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp.

Referensintervall

< 2       

Storhet och enhet

Procent

Mätprincip

Mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2, 5

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33