COHb, B-

System

Helblod

Synonym

Kolmonoxidhemoglobin, Akuta rökskador, CO Hb 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

Rör med Ljusgrön/svart propp; Li-hep utan gel 
Provet transporteras omedelbart till lab.

Referensintervall

Icke rökare: 0,5-1,5
Rökare: < 9

Storhet och enhet

Massfraktion, procent

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33