Kreatinin, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1. Ingår i profil 1 och profil 4.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Fr.o.m. 160511 komer vi i samband med bestämning av kreatinin även lämna ut eGFR baserat på plasmakoncentrationen av kreatinin.

Referensintervall (P-kreatin)

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - 7 dagar   53 - 97 µmol/L 
7 dagar - 1 mån   27 - 62 µmol/L 
1 mån - 6 mån   18 - 35 µmol/L 
6 mån - 1 år   18 - 48 µmol/L 
2 år - 5 år   22 - 53 µmol/L
6  - 10 år   31 - 70 µmol/L
11 - 14 år   36 - 70 µmol/L
15 - 18 år   49 - 86 µmol/L 
> 18 år   45 - 90 µmol/L 

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 - 7 dagar   53 - 97 µmol/L 
7 dagar - 1 mån   27 - 62 µmol/L 
1 mån - 6 mån   18 - 35 µmol/L 
6 mån - 1 år   18 - 48 µmol/L 
2 år - 5 år   22 - 53 µmol/L
6  - 10 år   31 - 76 µmol/L 
11 - 14 år   44 - 90 µmol/L 
15 - 18 år   55 - 106 µmol/L 
> 18 år   60 - 105 µmol/L 

Referensintervall (Pt-eGFR (krea))

Ålder   Koncentration
< 2 år   Referensintervall saknas
2 - 17 år   86 - 134 mL/min/1,73 m2
18 - 50 år   80 - 125 mL/min/1,73 m2
51 - 65 år   60 - 110 mL/min/1,73 m2
> 65   ≥ 60 mL/min/1,73 m2


Formeln som används är LMrev-formeln, den är validerad för vuxna från 18 år, men bör tillämpas med försiktighet för äldre över 85 år. Formeln är inte validerad för barn.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L 

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33