Leukocyter, Ledv-

System

Ledvätska

Synonym

Leukocyter totalantal samt poly/mono i ledvätska 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • Rör med Lila propp; EDTA 7/6ml. Rörfyllnad: max 1/2 av fyllnadsgraden. Blandas väl.
  • Provet transporteras snarast till lab.
  • När totalantal leukocyter är >2,0 besvaras poly/mononukleära celler

Referensintervall

0=Normalfynd  

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33