Malaria, b- snabbtest

System

Helblod

Remiss

Remiss 2.

Provtagning

  • 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Alt kan kapillär provtagning beställas på lab (ankn 1877 alt jourtid 1864).
  • Provet transporteras omedelbart till Lab. för klinisk kemi.

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33