Methemoglobin, b-

System

Erytrocyter

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • Artärblod i speciell hepariniserad spruta, som blodgas, alt. 1 Heparin-rör med venblod, grön/svart propp.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.

Referensintervall

< 2 %

Storhet och enhet

Massfraktion, procent

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33