NT-ProBNP, P-

System

Plasma

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

 

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp alt.
  • Plasma hållbart 6 dygn i kyla (2-8 °C)
  • Vid längre förvaring fryses provet (-20 °C) upp till 24 månader.
  • Rör som förvaras >48h eller vid -20°C skall vara
    avpipetterade 

Referensintervall

 <50 år: <300 ng/L
50-75 år: <400 ng/L
>75 år: <400 ng/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, ng/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, rutin

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33