Orosomukoid, S-

System

Serum

Synonym

Surt alfa-1-glykoprotein

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport.
    Om provet inte anländer till laboratoriet inom 3 dygn avskiljes serum och fryses.
    Transporteras fryst
  • Ingår i S-Protein-elektrofores, kan även beställas enskilt.

Referensintervall

0,52 - 1,2 g/L 

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3,4

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33