Osmolalitet, s-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.  

Referensintervall

280 - 300 mosmol/kg

Storhet och enhet

Osmolalitet, mosmol/kg

Mätprincip

Fryspunktnedsättning

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33