Osmotisk resistens, utan inkubation, erc(b)-

System

Erytrocyter

Synonym

Fragilitet, osmotisk

Remiss

Remiss 2

Provtagning

  • 1 Heparin-rör med venblod, grön/svart propp.
  • Kontakta lab (ankn 1866) före provtagningen.

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Uttryckes som sambandet mellan hemolysgraden för erytrocyter och saltkoncentrationen i lösningen.

Mätprincip

Beräkning

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33