Protein elektrofores, S-

System

Serum 

Synonym

Proteiner, fraktionerade  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.
För att underlätta bedömningen bör frågeställning och/eller anamnes anges.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod,guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport.
    Om provet inte anländer till laboratoriet inom 3 dygn avskiljes serum och fryses.
    Transporteras fryst
  • Kvantifiering av Albumin,Orosmucoid, Alfa-1-antitrypsin, Haptoglobin, IgG, IgA och IgM ingår.
  • Eventuell M-komponent i konc > 5 g/L typas (om det inte gjorts tidigare) och kvantifieras.
  • Önskas kvantifiering av C3, C4 och/eller Ceruloplasmin, skall detta anges på remissen.
  • Resultaten bedöms och utlåtande skrivs av laboratorieläkare alternativt Biomedicinsk analytiker med delegering.

Minsta volym

200 µL serum

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L.
Visuell bedömning

Mätprincip

Gelelektrofores- Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

4

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33