Protein, u-

System

Urin, stickprov  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1. 

Provtagning

10 mL urin i plaströr.

Referensintervall

Saknas (Se även Protein, tU-)

Storhet och enhet

Massflöde, g/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej  

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33