PSA-Total, P-

System

Plasma

Synonym

Prostataspecifikt antigen.

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • Rör med Guldgul propp; serumrör med gel.
  • Hållbart: 1 dygn i kyla (2-8 °C), vid längre förvaring fryses provet (-20 °C).
  • Rör som förvaras >48h eller vid -20°C skall vara avpipetterade

Referensintervall

<70 år: <3 µg/L
70-80 år: <5 mg/L
>80år: <7 mg/L
Referensområdet är i linje med åtgärdsgränser i nationellt vårdprogram för
Prostatacancer.

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L.

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33