T3, fritt, p-

System

Plasma

Synonym

Trijodtyronin (fritt)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Provet bör tas minst 12h efter senaste Levaxindos.

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

4,2 - 6,1 pmol/ L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, pmol/L.

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33