Teofyllin, s-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.  

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.  
  • Vid  provtagning med Microtainerrör skall det vara rör utan tillsats, röd propp.
  • Prov bör tas på morgonen före dagens första medicinintag.
  • Tidpunkt för provtagningen skall anges och tidpunkt för senaste dos bör antecknas på remissen.

Referensintervall

55 - 110 µmol/L (terapiområde)

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,3

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33