Trombocyter, b- (b-TPK)

System

Helblod 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Ålder  Kön Koncentration
1 - 10 år  Båda 220 - 422 x 109/L
10 - 18 år  Båda 165 - 396 x 109/L
> 18 år  Kvinna 165 - 387 x 109/L
> 18 år  Man 145 - 348 x 109/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33