Urea, tU-

System

Urin  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 10 mL urin från dygnsmängd, i plaströr.
  • Anteckna volym och samlingstid på remissen.

Referensintervall

330 - 580 mmol/24h (kostberoende)

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/h

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-05-15 03:33