Aminosyror, tU-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon: 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 11 53 (lab)  

Mer info

Aminosyror  

Intern analyskod

3000

Senast uppdaterad: 2019-04-08 14:59