Albumin, p-

System

Plasma

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. REMISS 1
  • Ingår i Profil 2 och Profil 4.  

Provtagning   

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.

Minsta volym

150 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall     

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   27 - 43 g/L
1 mån - 6 mån   29 - 42 g/L
6 mån - 1 år   33 - 48 g/L
1 - 18 år   29 - 42 g/L
18- 40 år   36 - 48 g/L 
40 - 70 år   36 - 45 g/L
>70 år   34 - 45 g/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   26 - 41 g/L
1 mån - 6 mån   28 - 46 g/L 
6 mån - 1 år   28 - 48 g/L
1 - 18 år   32 - 47 g/L
18- 40 år   36 - 48 g/L
40 - 70 år   36 - 45 g/L
>70 år   34 - 45 g/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, g/L  

Mätprincip

Fotometri  

Ackrediterad

Ja  

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02