Alfa-1-antitrypsin, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2  

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod,guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport.
    Om provet inte anländer till laboratoriet inom 3 dygn avskiljes serum och fryses.
    Transporteras fryst
  • Ingår i S-Protein-elektrofores, kan även beställas enskilt.  

Referensintervall

0,89 - 1,86 g/L  

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L  

Mätprincip

Immunokemisk metod  

Ackrediterad

Ja  

Prioritet

3,4

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02