B-gauchergenotyp

Laboratorium

Laboratorium för neurokemi

Adress

Laboratoriet för klinisk kemi/neurokemi
Hus V3
Mölndals sjukhus
431 80 Mölndal
Telefon 031-343 00 25

Mer info

B-Gauchergenotyp

Intern analyskod

10430

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02