Bilirubin konjugerat, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 1

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Bilirubin är mycket ljuskänsligt och skall skyddas för starkt ljus. Svar lämnas inte vid hemolys.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
6 mån - 18 år   < 2 µmol/L
>18 år   < 4 µmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2,3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02