Bilirubin, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
Ingår i profil 3 och profil 4

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Bilirubin är mycket ljuskänsligt och skall skyddas för starkt ljus.
  • Svar lämnas inte vid hemolys.

Minsta volym

100 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - 1 dag   24 - 149 µmol/L
1 - 2 dagar   58 - 197 µmol/L
3 - 5 dagar   26 - 205 µmol/L
5 dagar - 18 år   5 - 21 µmol/L
>18 år   5 - 25 µmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02