Celler, b-, cytokemisk diff

System

Helblod

Synonym

Differentialräkning, diff

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

  • 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Provet bör vara lab tillhanda inom 1 dygn.

Referensintervall

Typ   Koncentration
B-Neutrofila granulocyter   1,7 - 7,5 ·10**9/L
B-Lymfocyter   1,1 - 4,4 ·10**9/L
B-Monocyter   0,1 - 1,0 ·10**9/L
B-Eosinofila granulocyter   0,0 - 0,6 ·10**9/L
B-Basofila granulocyter   0,0 - 0,2 ·10**9/L
B-LUC (Large Unstained Cells)   0,0 - 0,4 ·10**9/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**9/L. Antalsfraktion %

Mätprincip

Räkning, partikelräkning

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02