CK, p-

System

Plasma

Synonym

Kreatinkinas (E.C.2.7.3.2)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 24 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma frysas..
  • Provet bör skyddas för starkt ljus.
  • Svar lämnas inte vid hemolys.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 dagar - 3 mån   0,72 - 8,0 µkat/L
3 mån - 1 år   0,44 - 4,1 µkat/L
1 - 2 år   0,41 - 3,0 µkat/L
2 - 10 år   0,41 - 3,0 µkat/L
11 - 14 år   0,51 - 2,9 µkat/L
15 - 18 år   0,46 - 2,4 µkat/L
> 18 år   0,60 - 3,5  µkat/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 dagar - 3 mån   0,48 - 5,1 µkat/L
3 mån - 1 år   0,41 - 2,9 µkat/L
1 - 2 år   0,46 - 2,7 µkat/L
2 - 10 år   0,51 - 2,6 µkat/L
11 - 14 år   0,51 - 2,6 µkat/L
15 - 18 år   0,56 - 2,5 µkat/L
18 - 50 år   0,80 - 6,7 µkat/L
> 50 år   0,70 - 4,7 µkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02