Cyclosporin a, b- (ciklosporin)

System

Helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

  • 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärblod i motsvarande microrör.
  • Prov bör tas på morgonen före dagens första medicinintag.
  • På remissen skall alltid läkemedlets namn, tidpunkt för provtagningen och tidpunkt för senaste dos antecknas.

Minsta volym

500 µL blod, 1 microtainerrör.

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02