FACS (flödescytometri)

Läs mer

Benmärg - immunofenotyp

B - imunnofenotyp

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02